LEEP 2.0

I august måned 2015 startede jeg uddannelse på LEEP 2.0.

LEEP er på mange måder en forlængelse af, og en fordybelse i mit arbejde som Body SDS terapeut.

Det er forståelse af mødet mellem mennesker. Alt det der sker mellem os som vi ikke kan sætte ord på, det vi mærker og føler, stemninger osv.

Det er alle de mønstre vi gentager og gentager som måske ikke tjener os mere. At opdage dem. At kaste lys på dem. At forstå hvorfor de er der og på den måde beslutte, om hvorvidt de fortsat tjener os i det liv vi lever nu.

Det er en måde at forfine og udvikle os på som mennesker, det være sig privat og professionelt, både for at blive klogere på os selv – og på den måde at blive klogere på andre. At bevidstgøre at alle vores handlinger har en konsekvens.

Det er et vigtigt oprydningsarbejde i gamle vaner. En måde at vikle os ud af gamle spind, som vi troede var vores personlighed, og som vi opdager SLET ikke passer ind. Ting vi siger, gør, måder vi handler på, både overfor os selv og andre. Finde ind til den vi er bag alt det vi har samlet op igennem vores liv. Eller det der er blevet kastet efter os som er blevet hængende.

Redskaber til at rumme os selv og andre og vigtigst af alt acceptere og værdsætte livet som det er for os lige her og nu – og hvad der skal ske fremadrettet hvis vi vil ændre retning.

Og så er LEEP Niia Bloch som i sig selv er det hele værd. Hun er definitionen på et levende og bevidst menneske, som har sat hele sit liv ind på at øse sin viden og kærlighed ud i verden.

Jeg forsøger mig her, ganske uforberedt på at blive filmet, at skitsere hvad LEEP har at byde på og hvad jeg oplever det giver mig. Dette er bare en bid af hvad jeg har at sige om det. Således kan denne samtale i virkeligheden være den afgørende samtale for hvordan fremtiden skal se ud. Og det er en del af min passion. Meningsfyldte samtaler.

http://www.niiabloch.com/